Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΝΕΣΤΑΝΗΣΤο μέγα της Νεστάνης όνομα είναι παμπάλαιο και Ελληνικότατο. Χρήζει ορισμένης ετυμολογίας και σε κανμία περίπτωσιν δεν ενέχει στοιχεία βαρβαρικά σπερ το παρουσιάζουν βάρβαροι του εξωτερικού ευελπιστώντας να αναγάγουν την γλώσσα τους από γλώσσα αδαών σε γλώσσα Γραικών από γλώσσα βαρβάρων σε γλώσσα Ελλήνων.

Δυστυχώς εμείς οι Νεσταναίοι αρκούμαστε εις το να γνωρίζομεν ότι το παλαιό όνομα του χωριού μας ήταν Τσιπιανά και εις το πόσους ναούς χριστιανικούς έχουν τα τσιπιανά.

Σας διαβεβαιώ ότι το όνομα Τσιπιανά είναι μια ιστορική παρένθεσης για την οποίαν οφείλομεν να μην είμαστε τόσο περήφανοι όσο οφείλομε να είμαστε για το όνομα Νεστάνη. Το όνομα Τσιπιανά δεν ενέχει Ελληνικά στοιχεία όπως είναι η σαφήνεια, η κυριολογία, η ευσυνθεσία, η ευπρέπεια.

Εις τον χώρο της Νεστάνης εμφαίνεται το γνήσιο Ελληνικό στοιχείο. Είμαστε παίδες Ελλήνων τόσο όσο πολύ λίγοι ανά τον κόσμο. Από τον χώρο της Νεστάνης και της γύρω περιοχής ξεκίνησαν οι πελασγοί και μέχρι την σήμερον είμαστε αθάνατοι όπως ιστορεί και το έτυμο του ονόματός μας.

Το όνομα Νεστάνη οιονεί αθάνατος και τα περί παλινδρομήσεως είναι άστοχα ετυμολογικώς διότι εις την Ελληνική γλώσσα το όνομα συνάγεται εκ των συλλαβών και Αι συλλαβαί συνάγονται εκ των στοιχείων.   Και Πλάτων... στοιχείον το συνάγον και δυαλύον τα σύνθετα.

Ετικέτες

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

Σύνδεσμοι σε αυτήν την ανάρτηση:

Δημιουργία Συνδέσμου

<< Αρχική σελίδα